Cigarfar.dk i stort dilemma !

Så kom dagen som vi her på Cigarfar.dk har frygtet gennem længere tid. Vore laboratorier har lige fra morgenstunden sydet af aktivitet - men forskningen i jagten på den perfekte kop kaffe har stået fuldstændig stille. Dagen startede ellers på normal vis med at hele teamet mødte på arbejde. De forskellige grupper gik efter morgenmødet i gang med dagens eksperimenter - men pludselig opstod der problemer. Nedenfor gennemgås denne skæbnesvangre dags forløb.


Klokken 8.00.

Dagen startede fuldstændig normalt i Cigarfar.dk's forskningscamp. Morgenmødet bød ikke på meget nyt - og alle gik i gang med dagens opgaver.

 

Klokken 16.00.

Hen på eftermiddagen, modtog vores afdeling for bestillinger imidlertid en mail fra forskningsleder Walther Scharf. Som det ses af vedlagte billede, ønskede man fra forskernes side at indføre forsøgsdyr i jagten på den perfekte kop kaffe.

Cigarfar.dk er af principielle og ikke mindst humane grunde imod forsøgsdyr, så vi rettede straks henvendelse til Walther Scharf og fortalte ham i seriøse vendinger at forsøgsdyr ikke indgik som en del af kontrakten. Hertil svarede Walther at han og teamet var forskere til fingerspidserne - og hvis vi ikke ville tabe 14 dages forskning på gulvet, var det bare om at skaffe de bestilte dyr.

Man enedes om et ledermøde samme eftermiddag.

 

 

Klokken 18.42.

Mødet mellem teamledere og Cigarfar.dk blev én lang udveksling af meningsforskelle. Forskerteamet stod fast på deres ret til anvendelse af forsøgsdyr og Cigarfar.dk forsøgte at begrænse skaderne til et minimum.

På billedet ses forskernes forhandlingsgruppe i gang med at vurdere den reviderede kontrakt.

 

 

Klokken 21.10.

Efter yderligere 2 timers forhandling, forelå det endelige resultat. Man enedes om en forsøgsordning som indebar at forskerholdet gav afkast på de tidligere fremsatte krav, mod at Cigarfar.dk stillede følgende dyr til rådighed :

3 flyndere og 3 mursejlere.

Cigarfar.dk fik ligeledes garanti for at forsøgsdyrene ikke vil komme til at lide overlast.

 


Cigarfar.dk is powered by :

ALLE billeder og alt materiale på www.Cigarfar.dk er copyright til Cigarfar.dk.